Algemene voorwaarden


Passagiers
Het aantal passagiers dient uiterlijk 10 dagen voor de afgesproken vaardatum bij ons bekend te zijn. Tot 3 dagen voor de vaardatum kunt u nog kleine wijzigingen ( maximaal 10% van het oorspronkelijke opgegeven aantal ) doorgeven. Op basis hiervan wordt het vaartarief berekend.

Aansprakelijkheid
Rondvaart Utrecht.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door Rondvaart Utrecht.nl. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de boothuur van de betreffende vaart. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders.

Betaling
De boothuur dient uiterlijk 10 dagen voor de vaardatum betaald te zijn door overschrijving op onze bankrekening.

Annulering
De opdrachtgever kan de opdrachtbevestiging annuleren door een schriftelijke en gedateerde kennisgeving aan Rondvaart Utrecht.nl. Bij annulering meer dan 1 maand voor de vaardatum bent u 25 % van de totale boothuur verschuldigd, binnen 1 maand 50 %. Indien u binnen 14 dagen voor de vaardag annuleert bent u de volledige boothuur verschuldigd. Geen annuleringskosten zijn verschuldigd bij zeer slechte weersomstandigheden, daaronder wordt verstaan storm in combinatie met langdurige zware regenval.

Veiligheid
Tijdens de vaart behoudt de schipper zich het recht voor, de vaart te onderbreken en of af te wijken van de besproken route indien er naar zijn inzicht onverantwoordelijke/onveilige situaties voordoen of niet gehandeld wordt conform de voorwaarden. Het gebruik van confetti, vuurwerk, rijst e.d. is niet toegestaan aan boord. Er mag geen afval overboord gegooid worden.

Alcohol aan boord
Personen die bij aanvang van de tocht onder invloed zijn van alcohol wordt de toegang tot de boot ontzegd. Bij wangedrag,  al dan niet veroorzaakt door drankgebruik, heeft de schipper het recht de tocht te onderbreken of per direct te beeindigen, zonder teruggave van de boothuur of kosten van een arrangement aan boord. De gedragsregels op het water van de Gemeente Utrecht zijn op al onze tochten van toepassing. Wildplassen is ten strengste verboden. Zonder verdere waarschuwing wordt de tocht per direct beeindigd. Zie ook de gedragsregels (PDF) van de Havendienst Utrecht.

Algemene voorwaarden Rondvaart Utrecht.nl – K.v.K. Utrecht nr.: 30185121

© 2004 - 2023 Rondvaart Utrecht.nl - Alle rechten voorbehouden - Rondvaart Utrecht.nl is onderdeel van Varen in Utrecht.nl